Kasık Fıtığı

Fıtık, karındaki kasların zayıflaması veya yırtılması sonucu gelişen vücut dışına doğru oluşan şişliklerdir. Bu şişlikler karın zarının karın duvarından dışarı çıkması nedeniyle oluşan keseleşmelerdir.

Fıtık nasıl oluşur?

Fıtık, karındaki kasların zayıflaması veya yırtılması sonucu gelişen vücut dışına doğru oluşan şişliklerdir. Bu şişlikler karın zarının karın duvarından dışarı çıkması nedeniyle oluşan keseleşmelerdir. Bu kesenin içerisine bağırsakların ve karın içi organların girmesi sonucunda bu organların işlevlerinde bozulmalara neden olur. Ağır işlerde çalışmak ve aşırı yük kaldırmak, akciğer hastalıkları gibi hastalıklarda uzun süre devam eden öksürük, şiddetli kabızlık veya prostat büyümeleri sonucu süregelen ıkınma gibi karın içi basıncı artıran nedenlerle kaslar zorlanarak zayıflayıp fıtığa neden olmaktadır. Fıtıklar ağrıya neden olduğu gibi, boğulma ve sıkışma sonucunda ya da içerisindeki bağırsakların zarar görmesi gibi nedenlerle, acil ameliyat gerektirebilir. Fıtık doğuştan olabilir veya sonradan gelişebilir. Fıtık zaman içerisinde geçmez ve kendiliğinden yok olmaz.

Fıtığa neden olan kolaylaştırıcı sebepler nelerdir?

 • Ailesinde fıtık öyküsü bulunanlar,
 • Ağır işlerde çalışmak ve ağır yük kaldırmak,
 • Obezite,
 • Kronik akciğer hastalığı (astım, bronşit, vb.) nedeniyle uzun süren öksürük,
 • Dışkılama veya idrar yapma için aşırı ve uzun süre ıkınmak,
 • Kollajen bağ dokusu hastalıkları,
 • Geçirilmiş karın ameliyat bölgeleri.
 • Fıtığın başlıca belirtileri nelerdir?
 • Fıtık olan bölgede şişlik,
 • Uzun süre öksürmekle, ağır yükler kaldırmakla, ıkınmakla, uzun süre oturmak veya ayakta kalmakla ağrı hissedilir. Uyluk bölgesinden bacağa doğru yayılan ağrı olabilir.
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Gaz ve dışkı çıkarma bozuklukları,
 • Fıtık olan bölgede kızarıklık. Fıtık kesesine giren karın içi organların sıkışması sonucunda canlılığını yitirmesinin göstergesi olabilir. Bu tablo acilen doktora başvurma zorunluluğu anlamına gelir.

Hangi fıtıklar kapalı yöntemle ile ameliyat edilebilir?

Kasık fıtıkları: Tüm fıtıkların yaklaşık % 75’i kasık bölgesinde görülür. Kasık fıtıklarının % 90’ı erkeklerde görülür. Direkt, indirekt ve uyluk olmak üzere üç tipte olur. Direkt fıtık karın duvarının zayıflamasına bağlı olarak fıtığın dışarı doğru çıkmasına verilen isimdir. İndirekt fıtık ise testisler ile birlikte torbaya kadar uzanan bir fıtık şeklidir. Uyluk fıtık sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Kasığın hemen altında şişlik görülür. Sıkışma ve boğulma riskleri yüksektir.

Göbek fıtıkları: Karında göbek çukurundaki kanal doğumdan sonra kapanmaktadır. Ancak bu açıklık tam olarak kapanmayabilir ve karın duvarında zayıf bir nokta olduğu için fıtıklaşmaya neden olabilmektedir.

Kesi yeri fıtığı: Karın ameliyatlarından sonra ameliyat yerinde gelişen fıtıklardır. Karın ameliyatlarından sonra % 2-10 arasında görülmektedir. Normal ameliyatla onarılmalarından sonra dahi % 20-45 oranında tekrarlama yani nüks görülebilmektedir. Son yıllardaki araştırmalar kesi yeri fıtıklarında laparoskopik onarımın daha üstün ve tekrarlama oranlarının daha az olduğunu göstermektedir.

Epigastrik herni: Karnın göbek üst kısmında fıtık olmasıdır.

Spiegel herni: Karnın her iki alt kısmında kaslardan kaynaklanan fıtıklardır.

Fıtık tanısı nasıl konulur?

Fıtığın tanısında Genel Cerrahi muayenesi önemlidir. Küçük fıtıklarda ve muayene bulgularının net olmadığı hastalarda yardımcı görüntüleme yöntemleri olan karın röntgeni, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve MR kullanılır.

Fıtığın tedavi yöntemleri nelerdir?

Tek etkin tedavi yöntemi ameliyat ile onarımdır. Yıllar içerisinde çok farklı cerrahi teknikler uygulanmış olup, artık standart kabul gören yöntemler belirlenmiştir. Günümüzde fıtık ameliyatları iki yöntemle yapılmaktadır. Birincisi fıtığın olduğu kasık bölgesine dışarıdan yapılan bir kesi ile gerçekleştirilen açık veya klasik olarak adlandırabileceğimiz yöntemdir. İkinci yöntem ise son teknolojik yeniliklere paralel olarak geliştirilen laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı yöntemidir.

Kapalı fıtık ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı, genel anestezi altında, karnın alt kısmına yapılan üç adet küçük kesi ile laparoskopi teknolojisi ve uygun yamanın kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemle cerrahın içi boş bir kanaldan özel bir kameraya bağlanmış teleskop yardımıyla, fıtık ve çevre dokuları bir ekrandan görebilmesi sağlanmaktadır. Bu görüntü yardımıyla iki adet daha küçük çalışma tüpü yerleştirilerek fıtık alanı ortaya çıkarılır. Fıtık, karın duvarı arkasından yerleştirilen özel bir yama ile kapatılmakta ve küçük zımbalar ya da doku yapıştırıcısı yardımıyla da tespit edilmektedir. Tüm bu işlemler kapalı olarak yapılmaktadır.

Kapalı fıtık cerrahisinin avantajları nelerdir?

 • Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir.
 • İyileşmek süreci daha hızlı olmaktadır.
 • Erken işe ve günlük aktivitelere dönülmektedir. (hastalar 2-3 gün içerisinde günlük işlerini yapar, 5-7 gün içerisinde aktif iş hayatlarına döner, 10 gün sonra da araba kullanır noktaya gelirler.)
 • İki taraflı kasık fıtıklarında üç adet küçük delikten her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi avantajını sağlar.
 • Tekrarlayan fıtıklarda yapılması avantajlıdır.
 • Daha az ameliyat yeri enfeksiyonu.
 • Daha az ameliyat yeri his kaybı.
 • Daha az ameliyat yeri gerilme hissi.
 • Daha az ameliyat yeri izi ve iyi kozmetik sonuçlar.
 • Sporcularda çok daha az performans kaybı oluşur.
Uygulanacak tedavi yöntemleri ve sonuçları her hastanın yaş, cinsiyet, metabolizma hızı ve yandaş hastalıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Her hasta ayrı ayrı değerlendirilmelidir.